Cookies & Privacy Policy

1. Wie we zijn

Ammotec Benelux BV

erkennings nr 2/1/2001/07-05

BTW BE 0415 595 213

Versie: 21.08.2018

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle rechtspersonen van de RUAG-groep. Elke RUAG-onderneming die persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsdoeleinden verwerkt, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Als u bijvoorbeeld met een bedrijf over een kwestie met betrekking tot dat bedrijf communiceert, is het de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in verband met uw verzoek worden verwerkt; of het bedrijf dat u uitnodigt om deel te nemen aan een klantenevenement is de verantwoordelijke voor de gegevens die voor het evenement worden verwerkt.  Als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Gegevensbeschermingsteam van RUAG op data.protection@ruag.com.

2. Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens in verband met al onze zakelijke activiteiten in al onze bedrijfssectoren. Ze is van toepassing op de verwerking van zowel historische als toekomstige persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat wij afzonderlijke privacyverklaringen kunnen toepassen, bijvoorbeeld voor werknemers, sollicitanten en deelnemers aan beurzen, jobbeurzen en soortgelijke evenementen. Dit beleid is beschikbaar op www.ruag.com/privacy.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken in de volgende situaties en voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie: Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u contact opneemt met RUAG of wanneer RUAG contact met u opneemt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of wanneer u naar RUAG schrijft of ons belt. In dit geval kunnen wij in de regel namen en contactgegevens en de inhoud en het tijdstip van de betreffende berichten verwerken. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken, uw verzoek te verwerken en met u te communiceren. We kunnen ook berichten doorsturen binnen Ruag, bijvoorbeeld als uw verzoek betrekking heeft op een andere RUAG-entiteit.- Websites bezoeken; apps gebruiken: Wanneer u onze websites bezoekt of een app van RUAG installeert en gebruikt, kunnen wij automatisch informatie verzamelen zoals uw browser, het IP-adres van uw computer, uw internetprovider, de site van waaruit u naar onze website navigeert, de duur van uw bezoek aan onze website en welk type apparaat u gebruikt (bijvoorbeeld een computer, een smartphone of een tablet en het betreffende besturingssysteem). We kunnen ook de pagina’s die u tijdens uw bezoek bekijkt bijhouden. Deze informatie kan worden gebruikt om de werking van onze website te verbeteren, voor statistische en systeembeheerdoeleinden. Wij kunnen ook “cookies” gebruiken, dit zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk of permanent op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers van de websites, de bezochte pagina’s en de tijd die op de websites wordt doorgebracht. Ze zijn vaak nodig voor de functionaliteit van de website. Andere kunnen worden gebruikt om het aanbod te personaliseren of om RUAG in staat te stellen u gerichte reclame van derden te tonen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen. Dit kan echter van invloed zijn op uw ervaring van de website.
 • Wij kunnen ook gebruik maken van analysediensten van externe dienstenaanbieders, bijvoorbeeld Google Analytics, aangeboden door Google LLC, VS. Als onderdeel van dergelijke diensten verzamelt de dienstenaanbieder informatie over het gebruik van de betreffende website, maar vaak in een niet-persoonlijk identificeerbare vorm.
 • Tot slot kunnen we gebruik maken van functionaliteiten van aanbieders zoals Facebook, wat ertoe kan leiden dat de betreffende aanbieder gegevens over u verwerkt. Wij raden u aan het privacybeleid van deze derde partijen te lezen.
 • Gebruik van e-mail: Wij kunnen uw naam en e-mailadres gebruiken om u waarschuwingen, updates, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie per e- mail te sturen, maar zullen eerst toestemming vragen, tenzij wij uw contactgegevens van u hebben verkregen in het kader van onze diensten. Als u marketingberichten van ons ontvangt en u dit niet langer wenst, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door de link in deze e-mails te volgen. Wij kunnen gebruik maken van een derde partij om te begrijpen of u onze e-mails opent en of u op de links in deze e-mails klikt. U kunt dit voorkomen door gebruik te maken van de juiste instellingen in uw e-mailprogramma.
 • Een bezoek aan onze gebouwen: Wanneer u onze gebouwen betreedt, kunnen wij video- opnamen maken in de daarvoor bestemde gemarkeerde gebieden voor beveiligings- en bewijsdoeleinden. U kunt ook gebruik maken van een Wi-Fi-service. In dit geval verzamelen we apparaatspecifieke gegevens in de loop van uw registratie en kunnen we u bij de registratie vragen om uw naam en e-mailadres in te voeren.
 • Evenementen voor klanten: Wanneer wij klantenevenementen organiseren (zoals reclame-evenementen, sponsoringsevenementen, culturele en sportieve evenementen), kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens kunnen bestaan uit de naam en het adres van de deelnemers of geïnteresseerden en, afhankelijk van het evenement, andere gegevens, bijvoorbeeld uw geboortedatum. Wij kunnen deze informatie verwerken voor het uitvoeren van klantenevenementen, maar ook om direct contact met u op te nemen en u beter te leren kennen. Meer details vindt u in de respectievelijke deelnamevoorwaarden. Lees onze Privacykennisgeving voor beurzen, jobbeurzen en soortgelijke evenementen (waarvan de link hierboven is vermeld), als u meer informatie nodig hebt over hoe wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.
 • Zakelijke partners: RUAG werkt samen met verschillende bedrijven en zakenpartners, bijvoorbeeld met leveranciers, commerciële klanten van goederen en diensten en met dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners). Wij kunnen persoonsgegevens van de contactpersonen in deze bedrijven verwerken, bijvoorbeeld hun naam, functie en titel. Afhankelijk van het werkterrein zijn wij ook verplicht om de betreffende onderneming en/of haar medewerkers te onderzoeken. Wij zullen u dit afzonderlijk melden als het van toepassing is. We kunnen ook persoonsgegevens over uzelf verwerken om onze klantgerichtheid, klanttevredenheid en klantloyaliteit te verbeteren (Customer Relationship Management).
 • Administratie: Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor onze interne en groepsinterne administratie. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken in het kader van IT- of vastgoedbeheer. We kunnen ook persoonsgegevens verwerken voor boekhoudkundige en archiveringsdoeleinden en in het algemeen voor het controleren en verbeteren van interne processen.
 • Zakelijke transacties: We kunnen eveneens persoonsgegevens verwerken om bedrijfs- en andere transacties voor te bereiden en te verwerken.
 • Sollicitaties: Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken wanneer u bij ons solliciteert. Als algemene regel hebben wij de gebruikelijke informatie en documenten nodig, evenals de documenten die in een vacature worden vermeld. Lees onze Privacyverklaring voor Sollicitanten (naar wie hierboven is verwezen) voor informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken die wij in het kader van een sollicitatie hebben verzameld.
 • Werkgelegenheid: Wij verwerken de persoonsgegevens van onze medewerkers in het kader van hun dienstverband. In dit verband is een speciale Privacyverklaring voor Werknemers van RUAG van toepassing.
 • Naleving van de wettelijke voorschriften: We kunnen persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de werking van een klokkenluidersregeling voor het melden van vermoedelijke misstanden, interne onderzoeken of het openbaar maken van documenten aan een autoriteit als we daar goede redenen voor hebben of zelfs wettelijk verplicht zijn om dat te doen. In dit kader kunnen wij namen en documentatie of verhalen verwerken die verwijzen naar uzelf of naar een derde partij.
 • Bescherming van rechten: Wij kunnen persoonsgegevens in verschillende constellaties verwerken om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om claims in en buiten de rechtbank en voor lokale en buitenlandse autoriteiten in te dienen of om ons te verdedigen tegen claims. Zo kunnen wij bijvoorbeeld procesvooruitzichten laten ophelderen of documenten aan een instantie voorleggen. De autoriteiten kunnen ook eisen dat wij documenten met persoonsgegevens openbaar maken.

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • voor de uitvoering van een contract;
 • voor legitieme belangen. Dit omvat bijvoorbeeld het belang in klantenzorg en communicatie met klanten buiten het contract om; in marketingactiviteiten; in het beter leren kennen van onze klanten en andere mensen; in het verbeteren van producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; in het bestrijden van fraude en het voorkomen en onderzoeken van overtredingen; in de bescherming van klanten, medewerkers en andere personen en gegevens, geheimen en activa van de RUAG-groep; in het waarborgen van de IT-veiligheid, met name in verband met het gebruik van websites, apps en andere IT-infrastructuur; in het waarborgen en organiseren van de bedrijfsvoering, waaronder de exploitatie en verdere ontwikkeling van websites en andere systemen; in het beheer en de ontwikkeling van bedrijven; in de verkoop of aankoop van bedrijven, onderdelen van bedrijven en andere activa; en in de handhaving of verdediging van juridische claims;
 • op basis van een toestemming, wanneer die toestemming afzonderlijk is verkregen; en
 • voor de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

U bent over het algemeen niet verplicht om persoonsgegevens aan ons bekend te maken. Wij moeten echter wel bepaalde gegevens verzamelen en verwerken om een overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren en voor andere doeleinden.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de beschreven doeleinden en het werk van de betrokken medewerkers. Zij handelen in overeenstemming met onze instructies en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere rechtspersonen binnen RUAG ten behoeve van de interne groepsadministratie en voor de verschillende verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Dit betekent dat uw persoonsgegevens ook kunnen worden verwerkt en gecombineerd met persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere rechtspersoon van RUAG voor de betreffende doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derde dienstverleners die bepaalde zakelijke activiteiten voor ons uitvoeren (“verwerkers”), in het bijzonder:

 • IT-services, bijvoorbeeld gegevensopslag, clouddiensten, gegevensanalyse, enz.;
 • adviesdiensten, bv. indienstneming, enz.; belastingadviseurs, advocaten, management consultants,
 • logistiek om goederen te leveren;
 • administratieve diensten, bijvoorbeeld vastgoedbeheer;
 • bedrijfsinformatie en schuldinvordering.

Er zijn ook andere gevallen waarin wij uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven, bijvoorbeeld:

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (bijvoorbeeld autoriteiten) als de wet dit vereist. Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen of als wij dit om andere wettelijke redenen noodzakelijk achten.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (bijvoorbeeld aan de koper) als dit noodzakelijk is voor een zakelijke transactie.

5. Wanneer geven we uw persoonsgegevens door aan derde landen?

De ontvangers van uw persoonsgegevens (rubriek 4) kunnen zich in het buitenland bevinden, ook in landen zelfs buiten Zwitserland, de EU of de EER, die mogelijk geen wetten hebben die uw persoonsgegevens in dezelfde mate beschermen als de wetten in Zwitserland, de EU of de EER. Als wij uw persoonsgegevens aan een ontvanger in een dergelijk land bekendmaken, gaan wij meestal een overeenkomst voor gegevensoverdracht aan om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief contracten, te waarborgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Gegevensbeschermingsteam van RUAG (data.protection@ruag.com).

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij passen passende technische en organisatorische beveiligingsprocessen toe om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en om het risico van verlies, onbedoelde wijziging, onbedoelde openbaarmaking of onbevoegde toegang te voorkomen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld of om te voldoen aan wettelijke bewaringsverplichtingen.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt de volgende rechten binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving: U kunt onder andere verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens zoals die door ons worden verwerkt, om ons om correctie of verwijdering te vragen, om te verzoeken dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, aan u worden teruggegeven of worden doorgegeven aan de persoon van uw keuze, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt uw toestemming ook intrekken als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door RUAG. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt.

9. Contactgegevens

Hebt u vragen of wilt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen, neem dan contact op met het Gegevensbeschermingsteam van RUAG.(data.protection@ruag.com).